Kuyucaklı Yusuf Konusu Sabahattin Ali’nin Kasaba yaşamını anlattığı bu roman (Kuyucaklı Yusuf), toplumcu gerçekçi Türk edebiyatının ilk başarılı örneklerindendir. Sabahattin Ali eseri üç cilt olarak tasarlamış, ikinci cildinde “kahraman eşkıya” tipini anlatmayı düşünmüş, ancak erken ölümü nedeniyle yazamamıştır. Kuyucaklı Yusuf özet...