Nabizade Nazım Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri 1- Edebiyata şiirle başlayan sanatçı, roman ve öyküleriyle tanınır. 2- Natüralizm ve realizmden etkilenen sanatçı, bu anlayışta başarılı denilebilecek eserler vermiştir. 3- Roman ve hikâye konularını İstanbul dışına çıkarmış, ilk kez köy yaşamını ve insanını...