Aganta Burinata Burinata Özeti Ve İncelemesi

Aganta Burinata Burinata Özeti Ve İncelemesi

Eserin Adı: Aganta Burinata Burinata
Eserin Yazarı: Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı).
Eserin Türü: Roman.
Eserin Kişileri: Mahmut, Halil Usta, Süleyman Kaptan… Eserin Özellikleri: Romanda geçimini denizden sağlayan Bodrum balıkçıla-rını ele alır.

Eserin Özeti:Mahmut, Bodrumlu bir denizci ailenin çocuğudur; daha çok küçük yaşta, içinde deniz sevgisi ve özlemi uyanmıştır. Amcasının boğulması üzerine, kendisi de bir denizci olan babası, oğlunu denizden soğutmaya çalışır. Onu, eskici Halil Usta’nın yanına çırak verir. Eski bir denizci olan ve bacağının sakatlanması yüzünden denizden ister istemez ayrılmış bulunan, fakat deniz özlemini yüreğinde saklayan Halil Usta, çocukta deniz sevgisini büsbütün körükler. Mahmut, babasının sefere çıktığı bir gün, evden ayrılıp bir gemiye tayfa yazılır, sevdiği denize kavuşur. Yıllar yılı Akdeniz’de oradan oraya dolaşır. Halil, bir gün Bodrum’a döner. Zengin bir toprak ağasının kızıyla evlenip köye çekilir, birkaç yıl toprak işleriyle uğraşır. Günün birinde Bodrum’a inen Mahmut, denizi ve sefere hazırlanan yelkenliyi görünce dayanamaz,her şeyi yüzüstü bırakır, gemiye atlar, bir daha geriye dönmemek üzere denize açılır. “Aganta!” diye bağrınır.

Burinata Macera Burina Eseri Hakkında Değerlendirmeler

Asım Sarp Değerlendirmesi

“Halikarnas Balıkçısı’nın Aganta Burina Burinata adlı romanı da bizi Akdeniz’in, Ege’nin, Marmara’nın nimetleriyle geçinmek isteyen denizcilerin fırtınalı ve renkli muhitinde yaşatıyor. (…) Romanın mevzuu çok basittir. (…) Yüzde yüz yerli tipler, sanatkör bir ressamın, bir kömür parçasıyla duvara çizdiği portreler gibi basit, kuvvetli; fakat süsten uzaktır. Ama hakikatin ta kendisidir. (…) Hele, pek orijinal ve pek bakir bir ifade ile deniz ve deniz insanlarını, toprak ve toprak adamlarını tanımamız yerli eser hasreti çeken okurlarda muhteşem bir sevinç uyandınyor. (…) Bu roman, deniz edebiyatımızın başköşesinde her zaman artan bir değer taşıyacaktır. (Asım Sarp)

Fethi Naci Değerlendirmesi

Aganta Burina Burinata, bir Bodrumlunun deniz aşkını, deniz tutkusunu anlatır. Sadece bunu değil tabii: Deniz emekçilerinin çileli yaşamlarını da. (…) Roman yapısı bakımından güçsüz bir eser. Romandan çok, bir meddahın anlattığı bir uzun hikayeye benziyor. Kişiler belirgin değil. Birey olarak denizcilerden çok, deniz emekçilerinin genel yaşamları, çileli ekmek kavgaları var. ‘Özgürlüğün mavi yurdu’ açık deniz, bütün romana damgasını vuruyor. Ve bu deniz tutkusu, Aganta Burina Burinata‘yı tatlı tatlı okunan bir eser haline getiriyor.” (Fethi Naci)

Tahir Alangu Değerlendirmesi

Halikamas Balıkçısı’nın kitap biçiminde yayınlanmış iki de romanı vardır. Ölüleri, dirileriyle, balıkçılar’, açık deniz gemicilerinin yaşayışlarını anlatan Aganta Burina Burinata(1946), Halikamas Balıkçısı’nın en iyi eseridir. Bilinen roman ölçütlerine uygun, mekön içinde, bütün zaman içinde genişliğine ve derinliğine işlenmiş, kişileri konuya göre kademelendirilmiş, muvazeneli bir kuruluşu yok. Burada eserin asıl kişisi ‘deniz’dir, tabiat ortasındaki muhteşem ve mitolojik varlığı ile ‘Ege Denizi’. Kişiler, denizi anlatmak için birer bahanedir; deniz her şeyin üstünde varlığını duyurur. Rüzgarın, denizin üstünde yaşayanların hallerini anlatırken olduğu kadar hiçbir yerde kılı kırk yararcasına itinalı değildir. Karaya ait konularda sıkıntılı, tez canlıdır. Ama denizin gece, gündüz, fırtınalı, sakin hallerindeki güzelliği tasvir ederken, yazarın; insanları da, meselelerini de ikinci plana bırakışını bazen haklı buluyoruz. Kıyı insanlarının bütün ilgileri denizdedir. (…)

Duru,itinalı bir Türkçeyle yazdığı söylenemez. Birçoğu baskı hatalarına yorulsa bile, yer yer bozuk bir Türkçe ile yazıldığı belli olur. Ama bu çetrefil dille yazarken duyduğu coşkunluğu, konunun benliğini sarmasından gelen tutkunluğu çok uygun biçimde ifade edilmiştir.” (Tahir Alangu)

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.