Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Oluşumu Ve Genel Özellikleri 1- Cumhuriyetin ilk yıllarında memleketçilik sanat anlayışı hakimdir. Memleket edebiyatı olarak bilinen anlayışta; Milli edebiyat geleneğinden yararlanmak, edebiyatı İstanbul dışına çıkarmak, konuşma dilinin doğallığını ve canlılığını yansıtmak, tarihimizin ve halkımızın gerçeklerini yansıtmak ilkeleri benimsenmiştir....