Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Oluşumu Ve Genel Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Oluşumu Ve Genel Özellikleri
1- Cumhuriyetin ilk yıllarında memleketçilik sanat anlayışı hakimdir. Memleket edebiyatı olarak bilinen anlayışta; Milli edebiyat geleneğinden yararlanmak, edebiyatı İstanbul dışına çıkarmak, konuşma dilinin doğallığını ve canlılığını yansıtmak, tarihimizin ve halkımızın gerçeklerini yansıtmak ilkeleri benimsenmiştir.
2- Türk halkının her kesimi ve Anadolu edebiyata girmiş, Milli edebiyat ile başlayan Anadolu’ya açılma ve halka açılma ilkesi, bu dönemde ana İlke olmuştur.
3- Edebiyatta gerçekçilik daha da önem kazanmıştır.
4- Sanatçılar Atatürk devrimlerini yorumlamış, savunmuş ve açıklamış, halka tanıtmaya çalışmıştır.
5- Atatürk, Atatürk devrimleri, Türk tarihi sıkça işlenen konulardır.
6- Memleket, millet, halk, çağdaş uygarlık, adalet gibi kavramlarla ilgili düşünceler eserlerde sıkça yer almıştır.
7- Edebiyat belli bir kesimin ilgi alanı dışına çıkmış, sadece İstanbul’dan değil, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden de sanatçılar çıkmıştır.
8- Batı edebiyatı, Batı’daki edebi yenilikler, akımlar yakından takip edilmiş, bunlar uygulanmaya çalışılmış.
9- Sanatçılar Türkiye’nin gerçeklerini; kentlerdek,. köylerdeki yaşamı ve insan ilişkilerini, yurt dışına göçen işçiler, Cumhuriyet’in kuruluşunu ele alan eserler yazmışlardır.
10- Yeni dil ve eski dil tartışmaları sona ermiş. dilde sadeleşme başarıya ulaşmıştır.
11- Dil devrimi, Latin harflerinin kabulü edebiyatı etkilemiş; türetilen ya da canlandırılan sözcüklerin yanında, bölge ağızlarından sözcükler ve anlatım biçimleri edebiyata girmiştir.
12- Türk Dil Kurumu kurularak dil araştırmaları hız kazanmıştır.
13- Doğu ve Batı edebiyatının klasik yapıtları Türkçeye çevrilmiştir.
14- Psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan bilimsel çalışmalardan yararlanılmıştır.
15- Anadolu coğrafyasında yaşayan efsane, masal ve mitolojiden yararlanılmıştır.
16- Milli edebiyatta yer alan bazı yazarlar bu dönemde eser vermeye devam etmiştir.
17- Halk dili ile edebiyat dili arasında yakınlaşma olmuştur. Eserlerde halk diline, mahalli söyleyişlere yer verilmiştir.
18- Düz yazıda Nurullah Ataç’ın öncülük ettiği yeni nesir, öz Türkçecilik ve devrik cümle anlayışı yaygınlaşmıştır.
Cumhuriyet Dönemi sanatçıları için tıkla 😉
Cumhuriyet Döneminde yazılmış eserlerin özetleri için tıkla 🙂
Lisans Yerleştirme Sınavının Edebiyat basamağında Cumhuriyet Dönemi hakkında 8 soru çıkmaktadır.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.