Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler Bilgi verme, öğretme, bir tezi benimsetme amacıyla yazılan metinlere “öğretici metin” adı verilir. Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerin genel özellikleri şunlardır: 1- Çoğu yazar, dilin herkesçe kullanılan anlamını yani gerçek anlamını kullanmıştır. 2- Metinlerde anlatılanlar gerçek...