Kemal Tahir Devlet Ana Konusu Kemal Tahir, Osmanlı’ya hayranlığının bir ürünü olan Devlet Ana romanında özet olarak kuruluş sürecindeki Osmanlı Devleti’nin yönetim sistemini anlat­mış, Osmanlı toplum yapısının kölecilik ve feodalizmden çok farklı ve in­sancıl bir temel üzerine kurulduğunu savunmuştur. TDK 1968...