Kemal Tahir Devlet Ana Özet ve Konusu

Kemal Tahir Devlet Ana Konusu

Kemal Tahir, Osmanlı’ya hayranlığının bir ürünü olan Devlet Ana romanında özet olarak kuruluş sürecindeki Osmanlı Devleti’nin yönetim sistemini anlat­mış, Osmanlı toplum yapısının kölecilik ve feodalizmden çok farklı ve in­sancıl bir temel üzerine kurulduğunu savunmuştur. TDK 1968 roman ödü­lünü alan Devlet Ana romanı, Osmanlının aşiretten devlet haline gelişini ele alır. Yazarın Devlet Ana’da Türkleri bir işgalci olarak değil, Bizans tekfurlarının baskısı altında ezilen Hrıstiyan halk için kurtarıcı diye nitelemesi, kendi öz kaynak­larından beslenen ulusçu bir roman oluşturma endişesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim Osman Bey ve askerleri tekfurların zıddına din ayrımı yapmadan bütün tebaaya eşit yaklaşır, mallarını yağmalamaz, onlara zulmetmez. Yine bu tarih görüşünün gereği olarak Osman Bey, tüm yaptıkla­rıyla Batıdaki feodal düzenin Batı’nın temsilcisi olan Şövalye Notüs Gladyüs tarafından Anadolu’da kurulmasını, yerleşmesini önlemiştir.

Devlet Ana Türü Nedir?

“Devlet Ana” kitabı, tarihî roman türüne girmektedir. Devlet Ana romanı, 1939 yılında Kemal Tahir tarafından yazılmıştır.

Devlet Ana Özet

Sen-Jan şövalyelerinden Notüs Gladyüs, Türkopol yüz başısı Urunha ve Keşiş Benito, Ertuğrul Gazi Beyliği’nin başına çorap örmenin planlarını yapmaktadırlar. Bacıbey (Dev­let Ana)’in oğlu Kerim Çelebi, Osman Gazi’nin oğlu Orhan, Orhan’ın amcasının oğlu Bayhoca akrandırlar. Kerim Çelebi okumak, annesi ise onun asker, dövüşçü olmasını ister. Ertuğrul’un at bakıcısı, çobanı Demircan ve sevgilisi Liya, Notüs Gladyüs ve Urunha tarafından öldürülür. Ertuğrul’u komşularıyla kapıştırmak için de Karacahisar tarafına kaçarlar. Hasta yatan Ertuğrul, oğlu Osman’a hadiseyi anlamalarını, çevre ile kurulan barışın bozulmamasını söyler. Ertuğrul Gazi ölür, amcası Dündar Alp’in muhalefetine rağmen Osman Bey, bey seçilir.

Dervişlerin yardımıyla Osman Bey, hadisenin iç yüzünü öğrenir. Liya’nın kardeşi Mavra da Kerimcan ve Orhan’a katılır. Osman Bey, daha evvel kızını istediği Şeyh Edebali’ye gitmek istemezse de bey olunca gidip el öpmesi için Akça Koca ısrar eder. Osman Bey gider, düşündüklerini anlatır. Kaplan Çavuş’u ziyarete gelen Yunus Emre, gelirken Şeyh’in dergâhına uğramış, orada Osman Bey’in gördüğü bilinen meşhur rüyayı görmüş, Şeyh de kendisine “Git bunu Osman Bey’e anlat” demiştir.

Osman Bey, Eskişehir Sancak Beyi Alişar’ı Şeyh Edebali’ye tekrar dünür gönderir. Fakat Alişar Bey, kızı kendisi almak istemektedir, hatta kızı kaçırtmaya teşebbüs eder. Osman Bey’e de tuzak kurar­sa da kendisi öldürülür. Osman Bey, Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun ile evlenir. Osman Bey, kendisine karşı kurulan tuzaklardan hep kârlı çıkar. Romana adını veren Bacıbey-Devlet Ana’nın başarılı idaresiyle Derin Geçiş geçilir ve Karacahisar alınır. Sonunda yine Bacıbey’in önemli rol oynadığı bir tuzağa karşı kurulan tuzakta Bilecik de alınır. Ahilerin, dervişlerin Osman Bey’e bü­yük yardımları olur. Romanda Osmanlı Devleti’nin kuruluşu pek çok hadiseyle anlatılır.

Devlet Ana Romanının İncelemesi

Kemal Tahir, Türk toplumunun gerçeklerine odaklanan bir yazardır ve Batıcılık düşüncesine karşıdır. Eserlerinden biri olan Devlet Ana’da, yazar Batı’nın Türk toplumuna benzemediğini vurgular. Kemal Tahir, Türk milletinin Osmanlı’dan gelen devlet kurma ve yaşatma yeteneğinin günümüzde de var olduğunu ve Türk kimliğine yönelmek için Osmanlı’nın ilk dönemlerine bakmanın gerekliliğine dikkat çeker. Batı’da soylular ve köylüler (köleler) gibi sosyal sınıflar bulunurken, Osmanlı’da böyle bir ayrım yoktur. Herkes devlete bağlıdır. Kemal Tahir, özellikle tarihsel perspektifte bu farkı vurgular. Devlet Ana’da, yazar cinayet vakası üzerine bir hikaye kurarken, Türklerin devlet kurma yeteneklerini de gösterir.

Kemal Tahir, Devlet Ana’da Türk ruhunu Osmanlı Devleti’nin kuruluş şartlarına bağlı kalarak araştırır ve anlatır. Yazar, Osmanlı’nın Batı’nın geçtiği iktisadi aşamalardan geçmediğini ve dolayısıyla devlet ve toplum düzeninin, ahlak yapısının bozulmadığı sınıfsız bir toplum ve bu toplumun sorumluluğunu üstlenen bir devlet olarak tasvir eder. Kemal Tahir’in Devlet Ana kitabı, Türk toplumunun gerçeklerine odaklanan bir eserdir. Yazar, Batıcılık düşüncesine karşı çıkarak Türk milletinin devlet kurma ve yaşatma yeteneğini vurgular. Osmanlı’nın sınıfsız yapısı ve devletin sorumluluğunu üstlenmesi, yazarın eserdeki ana temaları arasındadır.

Devlet Ana Kimin Eseri?

“Devlet Ana” romanı Kemal Tahir’in eseridir ve Kemal Tahir’in en çok okunan eserlerinden biridir. Kemal Tahir’in Devlet Ana romanı, yazarın siyasi ve toplumsal meselelere olan duyarlılığını ve eleştirel bakış açısını gösteren bir çalışmadır. Kemal Tahir, eserlerinde sık sık tarih ve toplumsal olayları işlemiş ve Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutmuştur. “Devlet Ana“, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir. Roman, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında yaşanan siyasi ve toplumsal olayları ele almaktadır. Kitap, Anadolu’nun çeşitli köylerinde yaşayan farklı karakterlerin gözünden, toplumun genel durumunu ve sınıf çatışmalarını anlatmaktadır. Roman, dönemin siyasi atmosferini, köy hayatını, toplumsal değişimi ve insanların bu değişime nasıl uyum sağlamaya çalıştığını etkileyici bir şekilde yansıtmaktadır.

Devlet Ana Romanı Kaç Sayfa?

Kemal Tahir, Türk edebiyatında iz bırakmış ve yazdıkları günümüzde hala okunan bir yazar. Biz de Ayt Edebiyat ekibi olarak fırsat bulduğunuzda Devlet Ana özet okumak yerine tam halini okumanızı tavsiye ediyoruz. Şu an birçok kitapçıda ve online satış yapan internet sitelerinde Devlet Ana kitabının farklı yayınevlerinden çıkmış hallerini bulmak mümkün. Şu an kidega üzerinde İthaki Yayınları tarafından basımı yapılmış eseri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. Bu basımda Devlet Ana adlı eser 632 sayfadan oluşuyor.

Edebiyatımızda önemli bir yer tutan Sabahattin Ali’ye ait Kuyucaklı Yusuf özet için buraya tıklaman yeterli.

3 Yorum

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.