İnce Memed Konusu Yahya Kemal’in kaleme aldığı İnce Memed romanı dört ciltten oluşur. Varlık Roman Armağanı alan ve pek çok ülkede yayımlanan eser, köylüye zulmeden toprak ağası yüzünden dağa çıkan yiğit bir eşkıyanın ağa ve eşrafla işbirliği yapan yerel yöneticiler ve...