Yaşar Kemal İnce Memed Özet

İnce Memed Konusu

Yahya Kemal’in kaleme aldığı İnce Memed romanı dört ciltten oluşur. Varlık Roman Armağanı alan ve pek çok ülkede yayımlanan eser, köylüye zulmeden toprak ağası yüzünden dağa çıkan yiğit bir eşkıyanın ağa ve eşrafla işbirliği yapan yerel yöneticiler ve politikacılarla yaptığı uzun soluklu mücadeleleri konu alır. Kimi eleştirmenle­rin “soylu eşkıya” olarak nitelediği roman kahramanının serüveni içinde, Memed’e “döneklik eden” köylünün çıkarcılığını ve “silik bir yığın” olduğunu da sezdirir.

İnce Memed Karakterler

İnce Memed romanının karakterleri özet olarak şöyledir:

 • İnce Memed, hikayesi boyunca ün kazanmış bir eşkıyadır. Cesur, zeki ve adaletli bir karakterdir.
 • Abdi Ağa ise son derece bencil ve kötü niyetli bir adamdır. Memed’in baş düşmanıdır.
 • Hatçe, Memed’e aşık olan ve onun ideallerini destekleyen bir kadındır.
 • Iraz ise zorluklara rağmen tek başına çocuğunu büyütmeye çalışan güçlü bir kadındır.
 • Döndü ise sefil bir hayat süren bir karakterdir.
 • Ali Safa Bey, halkın topraklarını ele geçirmek için kötülükler yapan bir adamdır.
 • Dursun, İnce Memed’in çocukluk arkadaşıdır ve ona sadık bir dosttur.
 • Topal Ali, iz sürme konusunda yetenekli bir karakterdir.
 • Durmuş Ali, köyün saygıdeğer bir adamıdır ve Memed’e yardım etmiştir.
 • Süleyman, bilge bir karakterdir ve Memed’in çocukluğunda ona destek olmuştur.
 • Hösük, iyi yürekli bir köylüdür ve Memed’e yardım etmekten çekinmez.
 • Recep Çavuş, tecrübeli bir eşkıyadır ve Memed’in yol arkadaşıdır.
 • Cabbar, Memed’in yakın arkadaşıdır.
 • Deli Durdu, büyük bir eşkıya çetesinin lideridir.
 • Asım Çavuş, yıllarca Memed’i yakalamak için peşinde olan bir karakterdir.
 • Hürnü Ana, Durmuş Ali’nin karısıdır ve Memed’e destek veren bir karakterdir.
 • Horali, Deli Durdu çetesinden olan Memed’in dostudur.
 • Koca Osman, hayatı boyunca mağduriyetler yaşamış bir karakterdir.
 • Kerimoğlu, saygın bir aşiret lideridir. Kalaycı, Ali Safa Bey’in en sadık adamlarından biridir.
 • Veli ise Abdi Ağa’nın yeğenidir.

İnce Memed Özet

Dikenlidüz’ünde beş köyün sahibi olan Abdi Ağa köylüye zulmetmektedir. Abdi Ağa’nın dayağından bezen küçük İnce Memed başka bir köye kaçar, orada köylü Süleyman’a ço­ban olur. Abdi Ağa haber alıp çocuğu geri getirir, anasına da, ona da daha çok zulmeder. Yetiştir­dikleri ürünün dörtte üçünü ağalık hakkı olarak alır, her ikisini de aç bırakır. İnce Memed on sekiz yaşına gelir, Hatçe ile birbirlerini severler. Bir gün bir arkadaşıyla birlikte kasabaya gider, orada ağasız yaşandığını öğrenir. Hatçe’yi Abdi Ağa’nın kel yeğeni Veli’ye nişanlarlar. İnce Memed, Hatçe’yi kaçırır; adamlarıyla birlikte peşine düşen Abdi Ağa’yı yaralar, Veli’yi öldürür. Hatçe’yi köye gönderir, yeğenini öldürdüğü iftirasıyla hapse attırır.

İnce Memed önce Deli Durdu çetesine girerse de, onun kıyıcı bir adam olduğunu anlatınca ayrılır. Aynı çeteden ayrılan iki kişiyle birleşip Abdi Ağa’yı ele geçirmeye çalışır. Abdi Ağa, korkusundan köyde oturamaz, köylü rahat soluk alır. İnce Memed, başka bir hapishaneye götürülen Hatçe ile Iraz kadını bir baskınla jandarmaların elinden kurtarır. Hatçe dağda doğurur. Bir kuşatmada Hatçe vurulup ölür. Iraz, çocuğu alıp Antep köylerinden birine gider. İnce Memed, Abdi Ağa’nın topraklarını köylüye dağıtır. Cumhuriyetin onuncu yılı dolayısıyla genel af çıkar. Eşkıyalar teslim olurlar. Köylü, İnce Memed’in tarlasını eker, ona bir ev yapar, bir de at alır. İnce Memed ata binip köyden çıkar, geceleyin Abdi Ağa’yı saklandığı evde yakalayıp öldürür, atını dağlara doğru sürüp gözden kaybolur.

İnce Memed 1 2 3 4 Özet

Bu bölümde siz değerli öğrenciler için İnce Memed 1, İnce Memed 2, İnce Memed 3 ve İnce Memed 4 için ayır ayrı özet hazırladık.

İnce Memed 1 Özet

İnce Memed 1’in özeti şu şekildedir: İnce Memed, Dikenlidüzü köyünde yaşayan bir çocuktur ve Abdi Ağa’nın zulmüne maruz kalmaktadır. Dayanamayarak kaçar ve dağlara sığınarak eşkıya olur. Ancak, içindeki iyi ruh hiçbir zaman kaybolmaz ve her zaman iyilik için mücadele eder. Sevgilisi de dağlara katılır. Ancak, annesi ve sevgilisi öldürülür. Toros Dağları’nda birçok macera yaşar. Jandarma ve askerler onu yakalamak için çabalar, ancak İnce Memed her seferinde onlardan kaçar. İyi bir nişancı olan İnce Memed, hızlı ve çeviktir. Ağaların köylüleri ezmesine karşı çıkar ve köylüler her zaman onun yanındadır.

İnce Memed 2 Özet

İnce Memed 2 özet şu şekildedir: İnce Memed, Abdi Ağa’yı öldürdükten sonra dağlarda uzun bir süre saklanır. Ancak zamanla açlık ve susuzlukla mücadele etmek zorunda kalır. Yardım umuduyla Koca Osman’a gitmeye karar verir. Koca Osman, Memed’i görünce sevinçle karşılar. Ancak Ali Safa Bey’in onun köyde olduğunu öğrenmemesi gerekmektedir. Zeynel’in haber vermesinden endişe duyar. Osman, sözleriyle bir şeylerin yanlış olduğunu belli etse de açıkça anlatmaz. Köyde yaşanan olaylar nedeniyle göçler başlamıştır. Milletvekili Arif Saim Bey, Çukurova’da bir çiftlik kurmak istemektedir ve köylülerin topraklarını zorla alır. Bu nedenle İdris de dağlarda eşkıya olmuştur. İlk hedefi Memed’i öldürmek olsa da bunu başaramaz. Memed’in kaçacak yeri kalmaz ve jandarmalar onu yakalamak için her yerde ararlar. Memed tekrar köye iner ve burada açlığını giderir. Köyün umudu Memed’dir. Ancak Zeynel, köyün geçleri Memed’in yerini söylememeleri için öldürülür. Zamanla köyün kızlarından Seyran ile Memed birbirlerine aşık olurlar. Memed, Topal Ali ile birlikte önce Ali Safa Bey’i ardından da Hamza Ağa’yı öldürür.

İnce Memed 3 Özet

İnce Memed 3’ün özeti şu şekildedir: Çiçekli Mahmut Ağa, Çiçeklideresi köyündeki köylülerin topraklarını işlemeye devam ettiği için İnce Memed’i korumasıyla bilinen bir kişiyi topraklarından kovar. İnce Memed, Mahmut Ağa’yı öldürerek sorunu çözer. Ancak zulümlerin sadece öldürmekle sona ermeyeceği gerçeği ortaya çıkar. Bu düşünce, zamanla kendisinin gitse de yerine başka bir Memed’in geleceği düşüncesine dönüşür.

İnce Memed 4 Özet

İnce Memed 4 özet şu şekildedir: Eşkıyalık hayatını geride bırakarak Seyran ile evlenen Memed, Akdeniz kasabasında yerleşmeye karar verir. Burada milli mücadele kahramanlarından Zeki Nejad ile güçlü bir dostluk kurar. Memed, köylülere zulmeden çeltikçilerle mücadele eden Zeki Nejad’ı öldüren Şakir Bey’i intikam için öldürür ve tekrar dağlara çıkar. Kendisini yakalamak isteyen Arif Saim Bey’i de öldürerek kaçar. Bundan sonra Memed, tamamen gizemli bir şekilde ortadan kaybolur.

İnce Memed Roman Analizi

Yaşar Kemal’in İnce Memed serisi, 4 kitaptan oluşan muhteşem bir eserdir. Bu seriyi bugüne kadar okumadığım için kendime kızıyorum. Yaşar Kemal’in tasvirleri, akıcı ve yalın dili, güçlü karakterleri ve karakterler arasındaki diyaloglar gerçekten muhteşem. Kitabın dış görünümü sizi yanıltmasın, içeriği o kadar etkileyici ki kitap kendiliğinden akıyor. Anadolu’nun kokusunu her sayfada hissedebileceğiniz, sizi içine çeken samimi ve sıcak bir eser. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum ve okuduktan sonra yorumlarınızı merakla bekliyorum. Keyifli okumalar!

İnce Memed Romanı Değerlendirmeler

 • “Romandaki çatışma, Memed ile Abdi Ağa üzerine kurulmuştur. Abdi Ağa zalim, bencil, yalnızca kendi menfaatini düşünen hilekâr bir adamdır. Memed ise iyi, mert, köylünün dostu bir tip olarak ele alınmıştır (…) Diğer iyi tipler üzerinde durulmamıştır. Kötülerden de sadece Abdi Ağa ön plana çıkarılmış, o da bütün roman boyunca hep kötü olarak tasvir edilmiştir. (…) Bu romanın tek canlı tipi Topal Ali’dir. Topal Ali derinliğine olmasa bile tereddütleri, zaafları, iyi ve kötü yönleriyle birlikte ele alınmıştır.” (N. Ziya Bakırcıoğlu)
 • İnce Memed destanlaşmış bir eşkıya hikâyesidir. Kahramanın Toroslar’da beş köyün bütün topraklarına sahip bir ağaya karşı direnişi çekişmeleri uzun bir serüveni doldurur. Sonunda İnce Memed toprakları, gerçek sahipleri olan köylülere dağıtır, ağayı öldürür, dağa çekilip kayıplara karışır ve efsane kişisi haline gelir.” (Konur Ertop)
 • Yaşar Kemal’in ilk kuvvetli kişisi İnce Memed, davranışları, fazileti, öç alma tutkusu ve akıbeti ile halkın yüzyıllardan beri efsaneleştirerek güzelleştirdiği Köroğlu’nun tam bir kopyasıdır… Yaşar Kemal’in en kuvvetli kişisi Orta Direk ve Yer Demir Gök Bakır romanlarını kaplayan ihtiyar Meryemce’dir. İrfanını, kişiliğini, inatçılığını, mücadele kudretini gelenekten ve törelerden alan bu köy kadınında sahici bir büyüklük vardır. Ahmet Kabaklı (Türk Edebiyatı 3, 1983.)

İnce Memed Romanı Kaç Sayfa?

Yaşar Kemal, Türk edebiyatında iz bırakmış ve yazdıkları günümüzde hala okunan bir yazar. Biz de Ayt Edebiyat ekibi olarak fırsat bulduğunuzda İnce Memed özet okumak yerine tam halini okumanızı tavsiye ediyoruz. Şu an birçok kitapçıda ve online satış yapan internet sitelerinde İnce Memed kitabını bulabilirsiniz.. Şu an kidega üzerinde Yapı Kredi Yayınları tarafından basımı yapılmış eseri 4 kitap halinde buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. Bu basımda İnce Memed 1 436 sayfadan, İnce Memed 2 459 sayfadan, İnce Memed 3 629 sayfadan, İnce Memed 4 ise 639 sayfadan oluşuyor.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.