Manzum Hikaye (Manzume) Ve Şiir Manzume “ölçülü düzenlenmiş söz” demektir. Biçim bakımından şiire benzer; ama tema ve temayı işleyiş bakımından şiirden farklıdır. Olay örgüsü, kişi, zaman ve mekan (yer) unsurları vardır. Düz yazı ile anlatılması gereken bir olay şiirle anlatılır. Manzume,...