Her ölçü (vezin), bağlı bulunduğu dilin yapısından doğar. Bu nedenle Türk dilinin doğal ölçüsü “hece ölçüsü”dür. Hece Ölçüsü Dizelerdeki hece sayısının, belli bir düzene bağlı olarak eşitliği temeline dayanır. Bu kurala göre, hece ölçüsünde iki önemli özellik vardır: Dizelerdeki hecelerin, uzunluk...