Şiir Ve Zihniyet 1- Her edebi metin sanatkarın dünya görüşünü, her sanatkar da içinde yaşadığı çevrenin ve dönemin sanat anlayışını, sosyal, siyasi, dini; ekonomik, askeri ve kültürel hayatının özelliklerini ve etkisi altında kaldığı geleneği yansıtır. İşte, sanatçının eserine yansıttığı, bir dönemdeki...