Tekke Edebiyatı Genel Özellikleri 1- İslamiyet’in temel ilkelerine dayanarak nefsi arıtıp ahlaki güzelleştirerek dini yaşama ve bu yolla Allah’a ulaşma düşüncesine tasavvuf denir. Tasavvuf kültürüyle yetişmiş aydınların oluşturduğu ve tekkelerde gelişmiş edebiyattır. 2- Genellikle bu edebiyatın içine giren ürünleri verenler, tarikatlarda...