Batı edebiyatının kökenleri Antik Yunan ve Roma’ya dayanır. Yunan edebiyatı, Homeros’un destanlarıyla başlamıştır. Sonrasında tragedya, komedi ve felsefi metinler gibi farklı türlerde eserlerin ortaya çıkmasıyla çeşitlilik kazanmıştır. Orta Çağ’da, Hristiyanlık etkisi altında, kiliseye yönelik metinler ve dini temalar ağırlık kazanır. Bu...