Etiket: Tanzimat edebiyatı sanatçıları

Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri

Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem Genel Özellikleri 1- “Sanat, toplum içindir” görüşü benimsenmiştir. 2- Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. 3- Sanatçılar, romantizm akımının etkisinde kalmışlardır. Bazı sanatçılar klasisizm akımının etkisinde kalmışlardır. 4- Sanatçılar, romantizm akımının belirgin özellikleri olan veremli...

Tanzimat Dönemi Şiiri

Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem Şiiri 1- Tanzimat döneminde şiir alanında birçok yenilik yapılmıştır. 2- Şiirde biçim açısından divan şiiri geleneği devam ettirilmiş, içerik bakımından ise yenilikler getirilmiştir. 3- Şiirin konusu olabildiğince genişletilmiştir. 4- Şiirde vatan, hürriyet, hak, adalet, medeniyet gibi konular...

Tanzimat Edebiyatı Öğretici Metinleri

Öğretici Metinler 1- Makale, eleştiri, fıkra gibi yeni türler alınmış, bunların ilk örnekleri verilmiştir. 2- Düz yazıda söz hüneri gösterme amacından vazgeçilmiş, düşünceleri halka yayma amacı güdülmüştür. Bu amaçlar seci’ler bırakılmış, anlatım gereksiz, doldurma sözlerden arındırılmış; uzun, birleşik, karmaşık cümleler yerine...