Ankara Romanı Özet ve İncelemesi

Ankara Romanının Yazarı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Ankara Eserinin Türü: Roman
Ankara Romanının Kişileri: Selma Hanım, Binbaşı Hakkı, Nazif Bey, Neşet Bey…

Ankara Romanının Özellikleri

Ankara’nın üç farklı dönemini ve bu dönemlerin Ankara’ya yansımalarını ele alır. Ankara romanı, Selma Hanım’ın hayatı, evlilikleri ve insan ilişkileri çerçevesinde Cumhuriyet’in başkenti Ankara’dan kesitler sunar. Ankara’nın anlatılan üç dönemi şunlardır:

  • Milli Mücadele Dönemindeki Ankara,
  • Zaferden hemen sonraki Ankara,
  • Cumhuriyetin ilanından 20 yıl sonraki Ankara. Nazif Bey, Binbaşı Hakkı, Neşet Sabit romanın kahramanlarıdır.

Ankara Romanı Özet

Üç ayrı bölümden meydana gelen eserin birinci bölümünde Milli Mücadele yıllarının heyecanlı, ateşli, olaylara gebe Ankara’sını buluruz. İstanbul’dan gelen Selma Hanım, önceleri Milli Mücadele ruhunu kavrayamaz, halkın ilkel yaşamından nefret eder, ama zamanla heyecanlı havaya kapılır. Bunda kocası Nazif Bey’in katkısı vardır. Ancak Nazif Bey, Sakarya mücadelesinden ürkerek kaçmanın yollarını arar. Selma Hanım, Ankara’da tanıdığı Binbaşı Hakkı Bey’le birleşerek mücadelesini sürdürür, yaralılara bakmak üzere hastanede çalışır. Çok geçmeden Sakarya kıyılarından ilk zafer haberleri gelir. İkinci bölüm, Cumhuriyet yıllarının Ankara’sıdır. Binbaşı Hakkı Bey’le Selma Hanım evlenmişler, yeni ortamın yarattığı bir insan olan Hakkı Bey, askerlikten ayrılarak bir şirketin idare meclisine başkan seçilmiştir. Selma Hanım lüksten, ihtişamdan kurulu bir hayatın içine düşmüştür, mutsuzdur. Devrimler, özlemler, halkın geleceğine ait tasarılar, arka arkaya iflas etmektedir. Bu kargaşalıkta Cumhuriyet ruhu, ilk aydın gençlerini yetiştirir. Yazar Neşet Sabit bunlardan biridir. Selma Hanım üçüncü evliliğini Neşet Sabit’le yapar ve sınırsız bir mutluluğa kavuşur…

Ankara Romanı Kısa Özet

Üç ayrı bölümden oluşan eserin ilk bölümünde Milli Mücadele yıllarındaki Ankara’yı buluruz. İstanbul’dan gelmiş Selma Hanım, kocası Nazif Beyin etkisiyle bir zamanlar yadırgadığı Milli Mücadeleye inanmaya başlar ancak bu sefer de kocası Sakarya Muhaberesi’nden korkarak kaçmanın yollarını aramaktadır. Selma, Binbaşı Hakkı Bey’le mücadeleye devam eder ve yaralılara hemşirelik yapar. İkinci bölümde Selma Hanım Nazif Bey’den boşanmıştır. Bu bölüm zaferden sonraki Ankara’dır. Selma Hanım eski binbaşı emekli Miralay Hakkı Bey’in karısıdır. Ancak koşullar değişmiş, değişen koşullar Cumhuriyet öncesinin kişilerini de değiştirmiştir. Hakkı Bey ordudan, Murat Bey vekillikten ayrılmışlardır. Vurguncu harp zengini şirket meclisi idarelerinde dolaşan, ecnebi gruplarla komisyon işleri yapmaya çalışan Hakkı Bey’in yeni yüzüyle karşılaşırız. Üçüncü bölümde hürriyet ruhu ile aydın gençler yetişmiştir. Bunlardan biri de Neşet Sabit’tir. Selma üçüncü evliliği bu gençle yapar ve mutluluğa kavuşur. Bu iki insan yeni hayatın imar ve inşasında el ele vererek büyük bir aşkla çalışır, yeni değerleri halk yığınlarına götürürler. Harf İnkılabı, Tarih Cemiyeti, Yüksek İktisat Enstitüsü, Halk Evleri gibi daha birçok alanda büyük atılımlar, büyük yenilikler gerçekleşir.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.