Anonim Halk Edebiyatı Genel Özellikleri

Anonim Halk Edebiyatı Genel Özellikleri
1- Ne zaman, nerede, kim tarafından yaratıldığı belli olmayan, dilsel ürünlerin tümüne birden verilen addır halk edebiyatı.
2- Ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa geçerek ortaklaşa kullanılmaya başlanmıştır. Bu yönden ortak halk edebiyatı yazılı değil, sözlü bir edebiyattır.
3- Maniler, destanlar, türküler, masallar, türkülü türküsüz halk hikayeleri, ninniler, ağıtlar, bilmeceler, tekerlemeler, atasözleri, deyimler, meddah hikayeleri, karagöz ve benzeri oyunlar… bu edebiyatın önemli ürünlerini oluşturmaktadır.
4- Hece ölçüsü kullanılmıştır.
5- Nazım birimi genellikle dörtlüktür. Dörtlüğün bozulmasıyla oluşan nazım şekilleri vardır.
6- Süslü anlatımdan uzak oldukça sade bir dil kullanılmıştır.

Belli başlı düz yazı türleri şunlardır:
-Efsane
-Halk Hikayesi
-Fıkra
-Atasözü
-Deyim
Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu

Nazım tür ve biçimleri ise:
-Mani
-Türkü
-Ninni
-Ağıt

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.