Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği

 • Şiir sanatına 1.Dünya Savaşı yıllarında başlayan Faruk Nafiz Çamlıbel, ilk şiirlerinde aşk temasını işlemiş, aruz ölçüsünü kullanmış, daha sonra hece ölçüsüyle de şiirler yazmıştır. Aruz ölçüsünü bırakmamış, hem hece ölçüsünü hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’le birlikte aruz ölçüsünün son temsilcilerinden kabul edilir.
 • Yahya Kemal tarafından övülmüştür: “Bir leibbüdür cihanda elezz-i lezaizin, Her rnisra-i güzidesi Faruk Nafiz’in” (labbüdür elezz-i lezaiz: lezzet/erin en lezzetli bir özüdür)
 • Beş Hececilerin en genç ve en başarılı şairi olan Faruk Nafiz Çamlıbel, lirik şiirleriyle tanınmış ve genellikle “aşk” şiirleri yazmıştır. 1922’den itibaren bireysel duygulardan uzaklaşarak toplum gözlemlerine yönelmiştir. Anadolu’dan ses getiren şairler arasında yer almıştır.
 • 19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı’nı büyük bir coşkuyla karşılamış, “At” başlıklı şiirini bu duygular içinde yazmıştır. “Bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor / Gittikçe yükselen başı Allah’a kalkıyor.”
 • Hayranlık duyguları beslediği Atatürk hakkında da şiirler yazmıştır. 1933’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 10. yılı nedeniyle Behçet Kemal Çağlar ile birlikte yazdığı şiir, “Onuncu Yıl Marşı” olarak kabul edilir ve Cemal Reşit Rey tarafından bestelenir. “Onuncu Yıl Marşı”nda Türk ulusunun kazandığı Milli Mücadele, yeni kurulan devletin on yılda aldığı yol ve ileriye dönük hedefi dile getirilir.
 • 1926 yılında Hayat dergisinde yayımlanan “Sanat‘ adlı şiiri memleketçi şiirin ilk bilinçli bildirisi sayılır, Memleket edebiyatının felsefesini ortaya koymuştur. “Sanat” şiiri Faruk Nafiz Çamlıbel’in “bireyci” sanat anlayışından “toplumcu” sanat anlayışına geçtiğinin habercisidir.

“Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar…
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.”

 • Hece ölçüsüyle yazdığı “Han Duvarları” adlı şiirinde Anadolu ve Anadolu insanı ilk kez romantik duygulardan ve hamasi (destansı) söyleyişlerden uzaklaşılarak gerçekçi çizgilerle anlatılmaktadır.
 • Akbaba” ve “Karikatür” dergilerinde Çamdeviren, Akıllı Ozan, Kalender ve Deli Ozan takma adlarıyla mizahi şiirler yazmıştır.
 • “Tatlı Sert” adlı eserinde mizahi şiirleri yer alır. 1946 yılında İstanbul milletvekili seçilen Faruk Nafiz Çamlıbel, 1960’a kadar milletvekilliği yapar. 1961 yılında tutuklanır, hapiste kaldığı süre içindeki duygularını “Zindan Duvarları” adlı kitabında topladığı şiirlerde dile getirir.
 • Bireysel konuları işleyen ilk şiirlerinde aruzu kullanmıştır.
 • Milli Edebiyat’la birlikte memleket edebiyatına yönelmiş ve aruzun yanı sıra heceyle de yazmaya başlamıştır.
 • Beş Hececiler’in en güçlü şairidir.
 • Aruzla yazdığı şiirlerinde Yahya Kemal’in etkisi görülür.
 • Halk deyimlerinden ve söyleyiş özelliklerinden sıklıkla yaralanmıştır.
 • Şiirlerine büyük bir memleket sevgisi görülen sanatçının şiirlerinde coşkun bir lirizmle ve sade, akıcı bir dil görülür.
 • “Deli Ozan” ve “Çamdeviren” takma adlarıyla mizahi şiirler de yazmıştır.
 • Şiirlerinin başlıca temaları; aşk, özlem, kahramanlık, ölüm ve tabiat olmuştur.
 • Han Duvarları” adlı şiirinde öğretmenlik için Kayseri’den Ankara’ya giderken yolda edindiği izlenimleri unutulmaz bir lezzetle aktarmıştır.

Faruk Nafiz Çamlıbel Eserleri

Faruk Nafiz Çamlıbel Şiirleri: Şarkın Sultanları (aruzla), Gönülden Gönüle (aruzla), Dinle Neyden, Çoban Çeşmeci, Bir Ömür Böyle Geçti (seçmeler), Suda Halkalar (aruzla), Han Duvarları, Zindan Duvarları (aruzla), Tatlı Sert, Elimle Seçtiklerim, Akıncı Türküleri, Heyecan ve Sükün, Akarsu

Faruk Nafiz Çamlıbel Oyunları: Canavar (heceyle manzum), Akın (heceyle manzum), Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı, Ateş, Dev Aynası, Numaralar
Faruk Nafiz Çamlıbel Romanları: Yıldız Yağmuru Biyografi: Tevfik Fikret-Hayatı ve Eserleri

İki güzel Faruk Nafiz Çamlıbel Anısı 🙂

Tıp Fakültesinde, “teşrih” (anatomi) dersinde kan görmesi yüzünden bayılınca dördüncü sınıfta Tıp Fakültesini bırakmış.

Günün birinde Yahya Kemal Beyatlı ile sohbet ederken Yahya Kemal Beyatlı’nın “Körfezdeki durgun suya bir bak, göreceksin.” dizesini dalgınlıkla Faruk Nafiz Çamlıbel, “Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin.” diye okumuş!.. Yahya Kemal Beyatlı, önce bu dalgınlığa itiraz etmiş ve kızmış… Fakat sonra da bu “dalgınlık” hoşuna gitmiş, şiirindeki “durgun”u “dalgın’a çevirmiş.

Beş Hececiler Online Test için buraya tıkla!

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.