Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın yeri
Sanat: Bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. dışa vurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüdür. Belli bir uygarlığın, belli bir dönemin anlayış ve beğeni ölçülerine göre oluşturulmuş anlatımdır. Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro vb. insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar ise güzel sanatlar olarak adlandırılır.
Sanat yapıtları, insanın maddive manevi’ birçok ihtiyacını karşılar. Bunların bir bölümü göze, bir bölümü da kulağa seslenir. Bu sanat dallarından şiir, edebiyat, müzik kulağa; resim, fotoğraf, mimari, heykel de göze hitap etmektedir. Bunlar arasında hem göze hem kulağa hitap eden sanatlar da vardır: tiyatro, opera, bale, sinema… Güzel sanatlar çeşitli biçimlerde tasnif edilebilir: mesela malzemesine göre: fonetik sanatlar (musiki, edebiyat), plastik sanatlar (mimari, heykel, resim); hitap ettiği duyu organına göre: görsel sanatlar (mimari, heykel, resim), işitsel sanatlar (musiki, edebiyat); ait olduğu kültür/medeniyete göre: İslam sanatı, Batı sanatı; uygulama alanına göre: sahne sanatları (tiyatro, bale, sinema)… En yaygın sınıflandırma şudur:
a- işitsel (Fonetik) Sanatlar: Sese ve söze biçim verir. Edebiyat, müzik, opera, tiyatro… Edebiyatın malzemesi dil, yani seslerden oluşan bir iletişim aracı olduğu için edebiyatı fonetik sanatlar içinde ele almak doğrudur.
b- Görsel (Plastik) Sanatlar: Maddeye biçim verir. Mimari; resim, hat, minyatür, tezhip, kabartma, heykel, seramik…
c- Dramatik (Ritmik) Sanatlar: Harekete biçim verir. Dekor, ışık ve kostüm sana-tın gücünü artım. Tiyatro, sinema, bale, opera, dans…
Zanaat: İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren, el emeğine dayanan faaliyetlere ve işlere “zanaat” denir. Belli bir zanaatla uğraşan kişiye “zanaatkar” ya da “zanaatçı” adı verilir. Zanaat el becerisi gerektirir, bir ustanın yanında öğrenilir. Dokumacılık, terzilik, berberlik, demircilik, marangozluk, kuyumculuk, kunduracılık birer zanaattır. Zanaatkar, maddeyi faydalı olsun diye; güzel sanatlar alanında eser veren bir sanatçı ise güzel ve özgün olsun diye işler.
Edebiyat (yazın): Olay, düşünce, duygu ve imgelerin, insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanattır. Bu sanatın kurallarıyla ve ürünleriyle uğraşan bilim koluna da edebiyat denir. Edebiyat; resim, müzik, mimarlık ve heykeltıraşlık gibi güzel sanatların arasında yer almaktadır. Edebiyat, okuyanda estetik duygular uyandırır. Nasıl ki bir resim, bir heykel, müzik insanda güzel duygular uyandırırsa edebiyat da diğer güzel sanat yapıtları gibi aynı amacı bir şiirle, bir öyküyle, bir romanla gerçekleştirir.

Halk edebiyatı hakkında merak ettiklerine buradan ulaşabilirsin ????

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.