Kiralık Konak Özet ve İncelemesi

Kiralık Konak Eserinin Yazarı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu.

Kiralık Konak Eserinin Türü: Roman.
Kiralık Konak Eserinin Kişileri: Naim Efendi: İkinci Abülhamid döneminde nazırlık yapmış; şimdi emekli, gelenek ve ilkelere bağlı; olgun, fakat iradesi ve otoritesi zayıf bir adam. Saklne: Naim Efendi’nin kızı. Babası ile kocası ve çocukları arasında kalmış; zavallı bir kadın. Servet Bey. Naim Efendi’nin damadı, Sakine’nin kocası. Paraya ve menfaatine son derece düşkün; ahlaksız bir adam. Seniha: Naim Efendi’nin torunu. Serbest yetiştirilmiş; alafranga hayat hayranı şımarık bir kız. Faik: Devrin ileri gelenlerinden Kasım Paşa’nın oğlu. Son derece ahlaksız, uçarı, yüzsüz bir genç. Hakkı Celal: Naim Efendi’nin yeğeni. İçli bir genç; şair. Romanın hemen hemen tek müspet kahramanı.


Kiralık Konak Eserinin Özellikleri

Tanzimat Dönemi‘nden Birinci Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kuşak arasındaki yaşayış, anlayış farklarını ve üç nesil arasındaki çatışmayı anlatmıştır. Batılılaşma ile gelen yozlaşma, pek iyi hazmedilmemiş yeni fikirler ve bu fikirlerin çeşitli kurumlarda ve özellikle aile üzerinde yaptığı olumsuz etkiler, konağın ve buna bağlı olarak geleneksel ailenin çöküşü… Çekirdek / modem aileye ve bu ailenin yaşadığı apartman dairesine geçişin hüzünlü hikayesi Naim Efendi, Servet Bey ve Seniha’da simgeleşen üç kuşağın çatışması içinde verilir.

Naim Efendi’nin kişiliğinde geçmişin güzel yanları ve bunların elden çıkmasından dolayı duyulan hüzün verilirken değişimi sembolize eden Seniha ve Faik Bey gibi genç kuşak ile yeni yaşama biçimlerinin kaçınılmazlığı anlatılmaya çalışılır.

Kiralık Konak Özet

[…İkinci Abdülhamid döneminde nazırlık yapmış olan Naim Efendi, emekli olduktan sonra Kanlıca’daki konağına çekilmiştir. Münzevi bir hayat yaşamak emelindedir. Fakat damadı Servet Bey ve torunu Seniha, Naim Efendi’nin böyle bir hayat yaşamasına fırsat vermezler. Servet Bey ve kızı Seniha, alafranga hayat düşkünüdürler. Baba-kız, ikisi de ahlaken zayıf insanlardır. Seniha, Faik Bey ile gayrimeşru ilişkiye girer, sonra onunla birlikte Avrupa’ya kaçar.

Birinci Dünya Savaşı, bir kısım insanları daha çok yoksulluğa düşürürken, bir kısım insanları da “harp zengini” yapmıştır. Servet Bey bu ikincilerdendir. O, artık iyice yoksul düşen Naim Efendi’den kurtulmak ve istediği hayatı yaşamak, gayrimeşru iş ilişkilerini devam ettirebilmek için konaktan ayrılarak Beyoğlu’nda bir apartmana taşınır. Avrupa’dan tam bir rezaletle dönen kızı Seniha’yı bile kirli işlerinde kullanır. Son derece geniş meşreplidir. Bu arada Naim Efendi, oturduğu konağı kiraya vermek, kardeşinin yanına taşınmak ister ama artık iyice harap vaziyetteki konağa talip çıkmaz. Bu arada ümitsiz bir aşkla yıllarca Seniha’yı sevmiş olan Hakkı Celis, Çanakkale Savaşı’na gönüllü olarak katılır ve kendisinden beklenmeyen bir şekilde kahramanca şehit olur. Cepheden dönen bir subayın verdiği bu habere Seniha kayıtsız kalır. Naim Efendi, bu değişen dünyaya, çöken ve darmadağın olan ailesine şaşıp kalarak konağındaki yapayalnız yaşamına devam eder…]

Kiralık Konak Kısa Özet

Eski nazırlardan Naim Efendi, kızı Sekine, damadı Servet, torunları Seniha ve Cemil ile aynı konakta yaşamaktadır. Damadı lükse düşkün bir adam, Seniha serbest yetişmiş bir kızdır. Seniha’nın çevresinde Faik ve Hakkı Celis adlı iki genç vardır. Seniha Faik’ten hamile kalır. Naim Efendi sarsılır. Hakkı Celis cepheye gider. Seniha ise Avrupa’ya gider. Hakkı Celis şehit olur. Bunu öğrenen Naim Efendi hızla çöken bir dünyada yapayalnız kalır.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.