Oğuz Atay Bir Bilim Adamının Romanı Özeti

Eserin Yazarı: Oğuz Atay
Eserin Türü: Roman
Bir Bilim Adamının Romanı Konusu: Eser, biyografik roman türündedir. Eserde Oğuz Atay ken­disinin İTÜ İnşaat Fakültesi’nden hocası Prof. Dr. Mustafa İnan’ın hayatını, bir halk çocuğunun zorlukları aşarak uluslararası ün sahibi bir bilim adamı olmasını konu edinmiştir. Oğuz Atay, eserinde biyografik kronolojiyi takip etmez, Anado­lu’dan bir öğrenciye Mustafa İnan’ı anlatır. Eserde, bir yandan nesnel olaylar anlatılır; bir yandan da yazar hocası Mustafa İnan hakkındaki düşüncelerini ortaya koyar. Roman, Mustafa İnan’a ödül veren Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulunca desteklenmiş ve anlatılan kişinin yani Mustafa İnan’ın eşi Prof. Jale İnan tarafından denetlenmiştir.

Bir Bilim Adamının Romanı Özeti

Anadolu’dan üniversiteye gelen bir genç Mustafa İnan’a verilen ödül törenini görür. Orta boylu, gözlüklü, yaşlıca ve kibar bir profesör delikanlıya Mustafa İnan’ı anlatmaya başlar. İlk anlatılan Mustafa İnan’ın delikanlı ile aynı şehirden geldiği liseyi, teknik üniversiteyi birincilikle bitirdiği İsviçre’de doktorasını yaptığı karısı Jale Hanım’ın da bir bilim adamı olduğu gibi özet bilgilerdir. Mustafa İnan, 1911’de seyyar posta memuru Hüseyin Avni Bey ile ev hanımı Rabia Hanım’ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Adana’nın işgali yıllarında ailesi bir süre Konya’da kalmış, sonra Adana’ya geri dönmüştür. Parasız yatılı okulda okurken lakabı Riyaziyeci Musta­fa’dır. Mühendislik Mektebi’ne birincilikle girmiş ve birincilikle mezun olmuştur.

Doktorasını İs­viçre’deki Zürih Üniversitesinde yapmış, orada kalması için yapılan teklifi reddederek Türkiye’ye dönmüş ve Yüksek Mühendis Mektebinde teknik, mekanik ve mukavemet muallim muavinliğine tayin edilmiştir. 1944 yılında müzeler müdürü ve arkeolog Aziz Oğan’ın kızı Prof. Jale Oğan ile evlenmiş; çiftin bir oğulları olmuştur. 1 Eylül 1967 tarihinde ABD’de, İsviçre ve Almanya’da bilim­sel ve mesleki inceleme için altı ay süreyle görevlendirilen Mustafa İnan Türkiye’de nükseden ve anlaşılmayan hastalığı için Almanya’nın Freiburg şehrinde hastaneye yatırılmış 5 Ağustos 1967 yılında sabaha karşı vefat etmiştir.

Daha ilkokul sıralarında başlayarak edebiyatla yakından ilgilenen, küçük yaştan itibaren divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini ezberleyen, başta Türkçe olmak üzere Farsça, Musevice, Yunanca, Arapça kelimeler ve anlamları üzerine çalışmalar yapan Mustafa İnan; dil ve matematik alanında yoğun bilgilere sahiptir. Dindar sayılacak bir ailede büyüyen hocanın, mistik dünya ile yakın ilişkisi vardır, hatta Hint mistisizmi ile ilgili yazıları da vardır. Bilimsel makalelerinin ve seminerlerinin dışında Kızılderililerden Arya-Daharma’ya Düşünme Sanatı’na kadar birçok konuyla ilgilenmiş, bunlar hakkında yazılar yazmış, seminerler vermiştir. Alanında birçok özgün çalışma ortaya ko­yan Mustafa İnan, yurt dışındaki bilim adamlarının da referans aldığı bir hocadır. Dekanlık ve rektörlük görevlerinde de bulunan İnan, davet edildiği halde, hocalık yapamayacağını düşünerek hükümetlerde bürokrat olarak çalışmayı kabul etmemiştir.” (Mehmet Narlı, Roman Ne anlatır)

Bir Bilim Adamının Romanı Karakterler

Mustafa İnan, hayatını bilime, öğrenmeye ve öğretmeye adayan bir idealist olarak tanımlanır. Ülkesi için çalışmaktan başka bir amacı olmayan ve ülkesinin kalkınması için dünya milletleri önünde çaba gösteren bir kişidir. Maddiyata ve servete önem vermez, zenginlik için yapılan tüm teklifleri reddeder. Hayatı boyunca ekonomik zorluklar içinde yaşamış, mütevazı ve yüksek karakterli bir insandır.

Jale Hanım ise varlıklı bir aileden gelmesine rağmen dürüstlüğü, idealizmi ve kişiliği nedeniyle Mustafa İnan ile evlenmeyi kabul eden bir fedakâr kadındır. İlk olarak lise öğrencisi olarak tanıştığı Mustafa İnan ile daha sonra eşi olur. Kocasının tüm sıkıntılı yaşamına sabırla katlanmış bir kadındır.

Bir Bilim Adamının Romanı Kısa Özet

Romanın ilk bölümünde, Mustafa İnan’ın çocukluk yıllarından mezuniyetine kadar olan yaşamı anlatılır. 1911 yılında Adana’da bir postacının oğlu olarak dünyaya gelen Mustafa İnan, Anadolu’nun zorlu koşullarına rağmen başarılı bir öğrenci olmuştur. Dünya Savaşı yıllarında büyüyen İnan, engelleri aşarak eğitim hayatında başarıya ulaşmıştır.

İkinci bölümde ise Mustafa İnan’ın akademik kariyeri ve bilimsel faaliyetleri anlatılır. İdealist bir akademisyen olan İnan, üretken ve başarılı bir şekilde bilimsel çalışmalara katılmıştır. Eşi Jale Hanım ile tanışması ve evliliği de bu bölümde yer alır. İnan, mühendislikten edebiyata ve felsefeye kadar birçok bilimsel ve düşünsel alana ilgi duymaktadır. Yahya Kemal’in sohbetlerine büyük bir ilgiyle katılan İnan, maddi değerlere önem vermeyen bir kişilik olarak bilinir. Siyasi ve parasal teklifleri reddederek, eğitim ve bilime odaklanmıştır. Ancak yoğun iş temposu nedeniyle fiziksel sağlığını ihmal eden İnan, 1967 yılında lösemi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Mustafa İnan, bilime olan tutkusu ve idealist kişiliği ile tanınan bir bilim adamı olarak anılmaktadır.

Bir Bilim Adamının Romanı kaç sayfa?

Oğuz Atay Türk edebiyatında iz bırakmış ve yazdıkları günümüzde hala okunan bir yazar. Biz de Ayt Edebiyat ekibi olarak fırsat bulduğunuzda Bir Bilim Adamının Romanı özeti okumak yerine tam halini okumanızı tavsiye ediyoruz. Şu an birçok kitapçıda ve online satış yapan internet sitelerinde Bir Bilim Adamının Romanı kitabının farklı yayınevlerinden çıkmış hallerini bulmak mümkün. Şu an kidega üzerinde İletişim Yayınevi tarafından basımı yapılmış eseri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. Bu basımda Bir Bilim Adamının Romanı adlı eser 283 sayfadan oluşuyor.

Oğuz Atay’ın bir diğer önemli eseri olan Tutunamayanlar özet için buraya tıklaman yeterli.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.