Aşık Edebiyatı

Aşık Edebiyatı Genel Özellikleri
1- Aşık adı verilen halk ozanlarının şiirlerinden oluşur.
2- Aşık edebiyatı, din dışı konuları işleyen, aşık adıyla anılan ve söylediğini sazıyla çalan kişilerce oluşturulmuştur. Çalıp çığırma geleneğine dayanır. Şiirler, bağlama adı verilen saz eşliğinde söylenmiştir.
3- Aşıkların şiirleri dinleyiciler tarafından “cönk” adı verilen defterlerde toplamıştır.
4- Aşık tarzı halk edebiyatı, İslamiyet öncesi Türk edebiyat geleneğinin devamı niteliğindedir.
5- Aşıklar’ asker ocaklarında, köylerde, kasaba ve şehirlerde yetişmiştir.
6- Şiirler hazırlık yapılmadan (doğaçlama) söylenir.
7- Ortaya konulan ürünler bireyseldir.
8- Koşma, semai, destan, varsağı nazım şekillerinden oluşur.
9- Nazım türü olarak güzelleme, taşlama, koçaklama ve ağıt kullanılmıştır.
10- Nazım birimi dörtlüktür.
11- Şair son dörtlükte “tapşırma” adı verilen mahlas kullanmıştır.
12- Divan şiirinde olduğu gibi aşık edebiyatında da mazmunlar kullanılmıştır.
13- Aşıklık geleneğinde ozanlar usta-çırak geleneği içinde olgunlaşırlar.
14- Aşığın düşünde pirlerin elinde bade içerek saz çalıp şiir söylemesi, düşte gördüğü sevgiliyi bulmaya çalışması yaygın bir efsane motifidir.
15- Şiirler hece ölçüsüyle yazılmıştır.
16- Birçok aşığın şiiri zamanla türkü, ağıt gibi sahibi bilinmeyen halk şiiri örnekleri arasına karışmıştır.

Kalem Şuarası: Belirli bir öğrenimden geçmiş, hece ve aruz ölçüsünü kullanarak şiir yazabilen, ancak saz çalmayı bilmeyen şairlere verilen addır. Bunlar öğrenim görmüş öteki halk şairlerinden saz çalmayı bilmeyişleriyle ayrılır. Kalem şairlerinin en tanınmışları Bayburtlu Zihni ve Çankırılı Zahmi’dir.
Saz Şairleri (Aşık): Genellikle saz eşliğinde doğaçlama şiir söyleyen şairlere verilen addır. Büyük bölümü okuma yazma bilmez, öğrenim görmemiştir. Şiirlerini hece ölçüsüyle söylerler. Ancak hem hece hem de aruz kullananları da vardır: Sümmani, Aşık Şenlik, Aşık Ömer, Gevheri, Dertli, Erzurumlu Emrah…

Halk edebiyatı hakkında merak ettiklerine buradan ulaşabilirsin ????
Lys edebiyat sınavında halk edebiyatı ve özellikleri hakkında 1 soru çıkmaktadır.

10 Yorum

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.