Halk Hikayesi Nedir?

Halk Hikayesi Nedir?
1- 16.yüzyıldan itibaren destanın yerini almıştır.
2- Nazım-nesir karışıktır.
3- Anlatmaya ve olaya dayanan bir türdür.
4- Masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifadeler vardır.
5- Genellikle sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
6- Halk hikâyesinin içinde masal, efsane, fıkra, dua, beddua, deyim, atasözü, bilmece vb. örneklerine rastlanabilir.
7- Olaylar gerçek veya gerçeğe yakındır. Olağanüstülükler sınırlıdır.
8- Özel anlatıcıları vardır. Meddahlar veya aşıklar tarafından anlatılır. Anlatıcıları okuryazar, az çok kültürlü kişilerdir.
9- Genellikle mutlu bir biçimde biter.
10- Kahramanların yaptığı dua ve beddualar mutlaka kabul edilir. Kahramanın en büyük yardımcısı Hz. Hızır, ondan sonra attır. Kahramanlar genellikle dört şekilde Aşık olur:
a. Bade içme
b. Resme bakarak Aşık olma
c. İlk görüşte Aşık olma
d. Aynı evde büyüyen kahramanlar kardeş olmadıklarını öğrenince

11- Konu genellikle aşk ve kahramanlıktır.

Halk Hikayeleri türleri ve örnekleri
1- Aşk Hikayeleri: Aşık Garip, Tahir ile Zühre, Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mec-nun, Arzu ile Kamber, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Emrah ile Selvi, Derdiyok ile Zülfüsiyah…( bir kısmı yaşanmış, bir kısmı hayalidir, bir kısmı Divan edebiyatın-daki mesnevilerden alınmıştır)

2- Kahramanlık Hikâyeleri: Zaloğlu Rüstem, Köroğlu, Battal Gazi, Dede Korkut (Destandan izler taşır. Tarihi-dini nitelik taşıyanları vardır) • Halk hikâyelerinin kaynağını Fuat Köprülü şöyle sınıflandırır: Türk kaynaklı olanlar, İslam geleneğinden gelen dini konular, İran geleneğinden gelenler

Halk hikayesi okumak istersen buraya tıkla 😉
Halk edebiyatı hakkında merak ettiklerine buradan ulaşabilirsin 🙂

Lys edebiyat sınavında halk edebiyatı ve özellikleri hakkında 1 soru çıkmaktadır.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.