Vasfi Mahir Kocatürk Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

 • Vasfi Mahir Kocatürk 1907 yılında Gümüşhane’de doğmuş, 17 Temmuz 1961 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir.
 • 1930 yılında Mülkiye Mektebi’ni bitirdi.
 • Başta şairlik olmak üzere oyun yazarlığı, öğretmenlik, edebiyat araştırmacısı ve politikacı gibi çeşitli mesleklerde görev almıştır. 1950-1954 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Gümüşhane Milletvekili olarak bulundu.
 • Çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği, müfettişlik, idarecilik görevlerinde bulundu.
 • Yedi Meşaleciler topluluğuna girdikten sonra ilk olarak epik şiirler yazdı. Daha sonra hece ölçüsüyle aşık tarzı şiirler yazdı.
 • Sanat yaşamına Yedi Meşaleciler topluluğuyla giren Vasfi Mahir Kocatürk; şiir, manzum oyun, eleştiri türleri ve antoloji, edebiyat tarihi alanlarında 79 eser yayımlamıştır.
 • Milli edebiyat akımına yakın nitelikler taşıyan şiirleriyle Vasfi Mahir Kocatürk, epik şiirleriyle tanınmış, halk şiiri biçim özelliklerinden yararlanarak hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde kahramanlık duygusu, fedakarlık, milli şuur, vatan ve millet sevgisi gibi konu ve temleri ele almıştır.
 • Enstitü ve liselerde edebiyat öğretmenliği yapan şair, 1940’lı yıllardan sonra şiirden uzaklaşmış, düzyazı türlerinde eserler vermiştir. Cumhuriyet döneminde verdiği eserlere genel anlamda bakılacak olursa onun şairlikten çok yazarlık yönünün öne çıktığı ve bir edebiyat tarihçisi / incelemecisi kimliğiyle tanındığı görülür.
 • Edebiyat tarihi alanında edebiyatımızın en önde gelen isimlerindendir. “Büyük Türk Edebiyatı Tarihi”ni yazmıştır.
 • Âşık tarzı şiirleriyle tanınmıştır.
 • En çok kahramanlık, fedakârlık, milli duygular, vatan ve millet sevgisi gibi temalar işlemiştir.
 • Şiirin yanı sıra manzum oyunlar, çocuk hikâyeleri, liseler için ders kitapları yazmış; antolojiler ve edebiyat araştırmaları yapmıştır.

Vasfi Mahir Kocatürk Eserleri

Vasfi Mahir Kocatürk Şiirleri: Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Ergenekon, Bizim Türküler, Hayat Şarkıları, Dağların Derdi

Vasfi Mahir Kocatürk Oyunları: Yaman, On Inkılâp, Sanatkâr

Vasfi Mahir Kocatürk Araştırma-inceleme Eserleri: Saz Şiiri Antolojisi, Türk Edebiyatı Antolojisi, Türk Nesir Antolojisi, Meşhur Beyitler, Türk Edebiyatı Tarihi…

Vasfi Mahir Kocatürk Diğer Eserleri: En Güzel Türk Manileri, La Fontaigne Hikâyeleri, Şaheserler Antolojisi, Divan Şiiri Antolojisi, Osmanlı Padişahları, Türk Edebiyatı Şaheserleri, Tekke Şiiri Antolojisi, Metinlerle Edebiyat, Namık Kemal, Şiir Defteri, Hikâye Defteri, Namık Kemal’in Şiirleri, Ziya Paşa’nın Şiirleri (Deneme-inceleme-antoloji)

Yedi Meşaleciler’in Temsilcileri

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.