Sabri Esat Siyavuşgil Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

 • Sabri Esat Siyavuşgil; 1907 yılının Haziran ayında İstanbul’da doğmuş, 1968’de doğduğu şehir olan İstabul’da hayata gözlerini yummuştur. Önce İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitim almış daha sonra Fransa’da Dijon ve Lyon üniversitelerinde felsefe eğitim alarak eğitim hayatını tamamlamıştır.
 • 1932 yılında Türkiye’ye dönüş yapan Sabri Esat Siyavuşgil Gazi Terbiye Enstitüsü’nde felsefe dersi vermiştir.
 • 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde profesör ünvanını almış ve öğretim üyesi görevini hayatı boyunca sürdürmüştür.
 • Yedi Meşaleciler topluluğunu diğer altı arkadaşı ile birlikte 1928 yılında kurmuştur.
 • Ulus, Yeni Sabah, Haber gibi ulusal gaztelerde köşe yazarlığı yapmıştır.
 • Fransız şairlerin Fransızca şiirlerini Türkçe’ye çevirerek edebiyat dünyasına katkı sağlamıştır.
 • Yedi Meşaleciler topluluğunun yaş olarak en büyük şairidir. Sanat yaşamına şiirler yazarak başlamış, ilk şiirlerini 1927’lerde Güneş ve Hayat dergilerinde yayımlayarak şairliğe adım atan ve 1928’de de Yedi Meşaleciler topluluğuna katılan Sabri Esat Siyavuşgil, hece ölçüsüyle kaleme aldığı şiirlerinde Empresyonizm akımının etkisi ile bireysel duygularını işlemiş ve “edebiyatımızda ‘hayal’ yönü güçlü şiirler” yazmıştır.
 • Pek çok şiirinde kişisel duygular, aşk ve tabiat konularını beraber konu edinir. Şiirlerinde Empresyonist bir ressam tutumuyla eşya ve olayları canlandırıcı bir tarz göze çarpar. Örneğin:

Adımlar derinleşirken renklerin vedaında
Bir dua okur gibi gezdirir dudağında
Deveci türküsünü; yolcu, sevgilisini

 • 1935’ten sonra şiiri bırakıp psikoloji, eğitim bilimleri ve folklor alanlarında bilimsel araştırmalara yönelmiştir. Bir “psikoloji profesörü olarak” kendisini bilimsel çalışmalara vermiştir.
 • Bir süre çeşitli gazetelerde fıkra yazarlığı, tiyatro eleştirmenliği yapmıştır. Eğitim, çeviri ve folklor alanında çalışmalar yapmıştır.
 • “Karagöz” hakkında hazırladığı psiko-sosyolojik inceleme henüz aşılamamış bir çalışma olarak bugün de değerini korumaktadır.

Sabri Esat Siyavuşgil Eserleri

Şiir: Odalar ve Sofalar

İnceleme: İstanbul’da Karagöz ve Karagözde Istanbul, Psikoloji ve Terbiye Bahisleri, Karagöz, Folklor ve Milli Hayat, Roman ve Okuyucu

Çeviri: Cyrano de Bergerac, Bilgi ve Hata, Çocukta Dil ve Düşünce, Çocukta Hüküm ve Muhakeme, Anormal Çocuklar, Yeni Terbiyenin Prensipleri, Cephe Sohbetleri, O’Grady’nin Gevezelikleri, Tepe, Değirmenimden Mektuplar, Philebos, Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler, Cyrano de Bergerac, Yeni Mabut, Tiyatro ve Bizler, Ruy Blas, Düşünceler, Madame Bovary

Yedi Meşaleciler Temsilcileri

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.