Cengiz Han Destanı (Cengizname)

Cengiz Han Destanı (Cengizname) Hakkında Bilgi
Orta Asya’da yaşayan Türk boyları arasında XIII. yüzyılda doğup gelişmiştir. Cengiz Han destanını anlatan eserler, Cengizname adını taşır. 13. yüzyıl ortalarına doğru Orta Asya Türkleri arasında yayılan bir destandır. Cengizname, Moğol hükümdarı Cengiz’in hayatı, kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak Cengiz’in oğulları tarafından idare edilen Türkler tarafından oluşturulmuştur. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Cengizname’de, Cengiz’den başlayarak Moğol hanlarının destansı tarihi anlatılmaktadır. Destan, üç ayrı söyleyiş halindedir. Türk söyleyişinde eski Türk destanlarındaki motifler yer almaktadır. İslami söyleyişinde Cengiz Han, bir İslam savaşçısı gibidir. Moğol söyleyişinde ise Cengiz Han’ı bir Moğol kahramanı olarak görürüz. Cengiz Han Destanı’nı yaşatan Türklerdir. Bu destanda Cengiz Han tamamı ile bir Türk kahramanı gibi düşünülmüştür.

YÜkseköğretim kurumları sınavının Edebiyat bölümünde Destanlar hakkında 1 soru çıkmaktadır.

Diğer Destanlar hakkında bilgi almak istersen buraya tıklayabilirsin 😉
Bozkurt Destanı
Battalgazi Destanı
Atilla Destanı
Danişmend Gazi Destanı

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.