Bozkurt Destanı

Bozkurt Destanı Hakkında Bilgi
Destan, MS VI. yüzyıldan VIII. yüzyıl ortalarına kadar egemen olan Göktürk devletinin soy kütüğü ve var olma hikâyesidir. Destan, Çin kaynaklarında kayıtlıdır. Destanın değişik üç rivayeti vardır. Yalnız bu rivayetlerin üçünde de ana hatlar aynıdır. Sadece değişen belli isimlerdir.
Soyu sopu öldürülmüş olan Türk çocuğunun dişi bir kurt tarafından beslenip büyütülmesi ve onunla birlikte yaşayarak yeni Göktürk nesillerini meydana getirişi hikâye edilir. Destanda Türk soyunun bozkurttan türediği inancı işlenmiştir. Destanda bir baskın sonucu yok olan Türk soyundan geriye kalan tek çocuğa bir dişi kurdun (Asena) sahip çıkması ve o çocuğun neslinden tekrar Türk ırkının ortaya çıkması anlatılmaktadır.

Bozkurt Destanı Özet

[Destanın rivayetlerinden biri şudur: Hun ülkesinin kuzeyinde So adı verilen bir ülke vardı. Burada, Hunlarla ayni soydan olan Göktürkler otururdu. Bir gün Göktürkler, So ülkesinden ayrıldılar. Bu sırada başlarında Kağan Pu adlı bir yiğit vardı. Kağan Pu’nun on altı kardeşi bulunuyordu. On altı kardeşten birinin annesi kurttu. Annesi Göktürklerce en kutsal yaratıklardan biri olarak bilinen ve böyle kabul edilen bir kurt olduğu için delikanlı, rüzgârlara ve yağmura söz geçirir, bu iki kuvveti buyruğu altında tutardı. Bununla beraber, So ülkesindeki yurtlarından ayrılan Göktürkler düşmanlarının baskınına uğradılar. Bu baskında düşmanlar bütün Göktürkleri yok et-tiler, bu baskından on altı kardeşten sadece birisi kurtulabildi. Kurtulan delikanlı annesi kurt olan idi. Bu delikanlının da birisi yaz diğeri de kış ilahının kızı olan iki karısı vardı. Baskından sonra her ikisinden ikişer oğlu oldu. Zamanla kalabalıklaşıp çoğalan halk, çocuklardan en büyüğünü kendilerine Hakan seçtiler; o zamanki adı Göktürk dilinde değildi. Hakan seçilir seçilmez Göktürkçe olmayan bu adını bıraktı ve Türk adını aldı. Ondan sonra Türk on kadınla evlendi, birçok çocukları oldu. İçlerinden Asena adını taşıyan biri hakanlık tahfina geçince boyun adı da Aşine oldu.]

Yükseköğretim Kurumları Sınavının Edebiyat bölümünde Destanlar hakkında 1 soru çıkmaktadır.

Diğer Destanlar hakkında bilgi almak istersen buraya tıklayabilirsin 😉

Battalgazi Destanı
Atilla Destanı
Danişmend Gazi Destanı
Cengiz Han Destanı

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.