Divan Edebiyatında Manzum-Mensur Ortak Türler

Divan Edebiyatında Manzum-Mensur Ortak Türler
1- Surname: Şehzadelerin sünnet düğünleri ile hanım sultanların doğum ve evliliklerin’ konu alan şiir ya da düz yazı biçimindeki yapıtlardır.
2- Kırk Hadis: Hz. Muhammed’in 40 hadisi ile bu hadislerin açıklayıcı bilgilerin-den oluşan eserlerdir.
3- Kıyafetname. Kişilerin dış görünüşlerinden ahlak ve karakter yapıları hakkında çıkarılan yargıları konu alan yapıtlardır. Türkçe kıyafetnamelerin en önemlisi Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın “Marifetname” adlı yapıtında yer alan Kıyafetname’dir.
4- Menakıpname: Bir velinin çevresinde oluşmuş menkıbe yahut kerametleri an-latan dini-tasavvufi yapıtlardır. Daha çok Tekke edebiyatı çevresinde oluşmuştur.
5- Velâyetname: Velilerin yaşamını anlatan yapıtlardır.
6- Gazavatname: Din düşmanlarıyla yapılan savaşları, kahramanlıkları, zaferleri, ordunun akınlarını konu alan yapıtlardır. 15. yüzyıldan itibaren görülmüştür.
7- Siyer: Hz. Muhammed’in hayatını ve savaşların’ anlatan yapıtlardır. Türk edebiyatında ilk örneği, Erzurumlu Mustafa Darir’in “Terceme-i Siretü’n-Nebi” adlı yapıtıdır. Baki’nin “Mealimül-Yakin”, Veysi’nin “Dürretü’t-Tac” adlı yapıtları bu türün örneğidir.

Metinde geçen Baki, Veysi ve Mustafa Darir hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istersen buraya tıklayabilirsin 🙂
Lys Edebiyat soru dağılımını inceledin mi? İncelemediysen buraya tıklayarak inceleyebilirsin 🙂

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.