Milli Edebiyat Dönemi Romanı ve Öyküsü

Milli Edebiyat Dönemi Romanı Ve Öyküsü

 • Yurdun her yöresinde yaşanmış olay ve kişiler ele alınmıştır.
 • Konular kendi yaşamımızdan alınmış, bunlar çevre olarak genişlemiş, ülkenin değişik yerleri anlatılmıştır. Böylece “memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır. .
 • Roman ve öykünün konu haritası genişlemiş, her kesimde insan özellikle köylerde ve taşrada yaşayan insanlar konu alınmıştır. Anadolu mekan olarak seçilmiştir.
 • “Halka doğru” ilkesiyle hareket edilmiştir.
 • Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan Milli Edebiyat dönemi roman ve öyküsünün anlatımı, gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Memduh Şevket Esendal… realizm akımı yani gerçekçilik akımına bağlı kalmıştır. Kimileri de ( Selahattin Enis, F. Celalettin Göktulga, Osman Cemal Kaygılı) natüralizm akımına bağlı kalmıştır.
 • Bu dönem roman ve öyküsünün belirleyici bir başka özelliği de toplumsal sorunlara yönelik olmasıdır. Konuşma dili yazı diline aktarılmıştır. Cümleler Türkçenin yapısına uygun ve kısa cümlelerdir.
 • Teknik yönden başarılı roman ve hikayeler yazılmıştır.
 • Kurtuluş Savaşı, Anadolu, aşk, sosyal konular işlenmiştir.
 • Dil, son derece yalın ve anlaşılır bir dildir.
 • Konu olarak Türk insanının özellikleri, halkın sorunları, milli
  tarihimizin şanlı sayfaları işlenmiştir.
 • İlk defa bu dönemdeki eserlerde İstanbul dışına çıkılmış ve
  sanatçılar Anadolu’ya açılmıştır.
 • Türkçülük düşüncesi, millî kimliği uyandırma ve onun etrafında bir bilinç oluşturma düşüncesi temel bir ekseni oluşturmuştur.
 • Tarihe ve destanlara yönelme başlamıştır.
 • Sanatçılar, kendilerine kaynak olarak kendi öz kültürlerini
  görmüşler ve milli ögelerden beslenmişlerdir.
 • Kadının sosyalleşmesi gündeme taşınmıştır.
 • Yoksulluk, aile hayatı, ahlakî çöküntü vs. toplumsal konulara
  eğinilmiştir.
 • Anadolu insanına tarihi ve değerleri hatırlatılarak onun bir mefkûre(ideal) peşinde olması sağlanmaya çalışılmıştır.

Milli Edebiyat’la milliyetçi edebiyat kavramlarını ayırt etmek gerekir. Milli Edebiyat, bir dönemin adıdır. Ancak sade dil, hece ölçüsü ve Türkçülük hareketi çevresinde oluşan edebiyat, “milliyetçi edebiyat” tır. Bu dönemde milli, dini, tarihi kavramları referans alan ama Türkçülük düşüncesini kabul etmeyen Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı gibi sanatçılar da vardır.

1919-1922 yıllarını kapsayan dönemde, Kurtuluş Savaşı’nı anlatan eserler ve yazarlar Milli Mücadele Dönemi adı altında da değerlendirilir. Bütünüyle Milli Edebiyat anlayışıyla örtüşen bu dönem de Kurtuluş Savaşı’na psikolojik destek verilir ve o dönemde yaşanan acılar dile getirilir.

Metinde bahsedilen sanatçılar hakkında bilgi almak istersen buraya tıklayabilirsin 🙂
Milli edebiyat dönemi yazarlarının eserleri için tıkla 😉

Ayt Edebiyat sınavında Milli Edebiyat dönemi hakkında 4 soru çıkmaktadır.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.