Tanzimat Edebiyatı Oluşumu

Tanzimat Edebiyatı Oluşumu
Tanzimat edebiyatı başlamadan önce aşağıdaki gelişmeler olmuştur.
1- Osmanlı aydınları, Batı kültürünü, edebiyatını tanımaya ve tanıtmaya başlamışlardır.
2- Yurt dışına çeşitli alanlarda öğrenim görmek için öğrenciler gönderilmiştir.
3- Fransızca ve Fransız edebiyatı Osmanlı için önemli bir konuma gelmiştir.
4- Gazetecilik görülmeye başlanmıştır.
5- Batı edebiyatından ilk çeviriler yapılmıştır; şiir, roman çevirileri yapılmıştır.
6- Dil bilgisi kitapları yazılmıştır.
7- Yeni bir tarih anlayışıyla tarih kitapları yazılmıştır.
Osmanlı devleti, 17. yüzyıldan itibaren her alanda gerilemeye başlamış; siyasal ve ekonomik çöküntüler edebiyatta da kendini göstermiştir. Batı uygarlığının giderek bilimsel ve teknik üstünlük kazanması, Türk aydınlarının batılı düşüncelere yakınlık, bilimin ve tekniğin olanaklarından Türk ulusunu da yararlandırma düşüncesi uyandırılmıştır. Mustafa Reşit Paşa’nın 3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı’nı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan etmesiyle, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı. Batı’ya yönelmiş ve yeni bir dönem başlamıştır.
Tanzimat edebiyatı, Batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk devresidir. Tanzimat edebiyatı, 1860 yılında Şinasi ile Agah Efendi’nin ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmasıyla başlamıştır.
Tanzimat Edebiyatı öğretici metinleri için tıkla.
Tanzimat Edebiyatı şiiri için tıkla.
Tanzimat Edebiyatı genel özellikleri için tıkla.
Tanzimat Edebiyatı sanatçıları için tıkla.
Tanzimat Edebiyatı eser özetleri için tıkla.

Lys Edebiyat sınavında Tanzimat Edebiyatı dönemi hakkında 3 soru çıkmaktadır.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.