Necip Fazıl Kısakürek Hayatı, Kitapları, Şiirleri ve Eserleri

Necip Fazıl Kısakürek Hayatı Necip Fazıl Kısakürek şairliğe on iki yaşındayken başlamıştır. Annesinin “oğlum şair ol” arzusuyla ilk adımını atan ve ilk şiirini yayımlayan Necip Fazıl, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı şiirinde gerek düşünce dünyası ve gerekse şiir anlayışı bakımından tek başına...

Yedi Meşaleciler, Yedi Meşalecilerin Temsilcileri ve Özellikleri

Yedi Meşaleciler Temsilcileri Yedi Meşaleciler Topluluğunun Oluşması Yedi Meşaleciler Topluluğunun üyeleri çeşitli sebeplerle tanışmışlar, bir araya gelmişlerdir. Topluluğun üyeleri Sabri Esat Siyavuşgil’in Kadıköy’deki ve Yaşar Nabi Nayır’ın Şehzadebaşı’ndaki evinde toplantılara devam etmişler. Yedi Meşaleciler topluluğu, bir edebi okul değil, edebi bir...

Cevdet Kudret Solok Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Cevdet Kudret Solok’un asıl adı Süleyman Cevdettir fakat Cevdet Kudret adı ile tanınır. 7 Şubat 1927 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 10 Temmuz 1922 tarihinde, doğduğu şehir olan İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur. Babası vefat edince annesi tarafından okutulmuştur. 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk...

Sabri Esat Siyavuşgil Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Sabri Esat Siyavuşgil; 1907 yılının Haziran ayında İstanbul’da doğmuş, 1968’de doğduğu şehir olan İstabul’da hayata gözlerini yummuştur. Önce İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitim almış daha sonra Fransa’da Dijon ve Lyon üniversitelerinde felsefe eğitim alarak eğitim hayatını tamamlamıştır. 1932 yılında Türkiye’ye dönüş...

Muammer Lütfi Bahşi Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Muammer Lütfi Bahşi 1903 yılında dünyaya gelmiştir. 30 Mayıs 1947 tarihinde ise İzmir’in Ödemiş ilçesinde ölmüştür. Babasının adı Müderris Lûtfî Efendi’dir. İlkokul ve ortaokul eğitimini Ödemiş Rüşdiye ve İdadîsinde tamamlamıştır. Bu süreçte Arapça ve Farsça dillerini de öğrenmiştir. 1927 yılında İstanbul...

Vasfi Mahir Kocatürk Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Vasfi Mahir Kocatürk 1907 yılında Gümüşhane’de doğmuş, 17 Temmuz 1961 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir. 1930 yılında Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Başta şairlik olmak üzere oyun yazarlığı, öğretmenlik, edebiyat araştırmacısı ve politikacı gibi çeşitli mesleklerde görev almıştır. 1950-1954 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde...

Yaşar Nabi Nayır Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

25 Aralık 1908 tarihinde Üsküp’te (Üsküp şu an Makedonya Cumhuriyetine bağlıdır) doğan Yaşar Nabi Nayır, 15 Mart 1981 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde almıştır. Sanat hayatının ilk dönemlerinde şiirle uğraşmasına karşın ilerleyen zamanlarda roman, öykü, deneme tarzında edebi...

Orhan Seyfi Orhon Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Orhan Seyfi Orhon, edebiyat öğretmenliği ve gazetecilik yapmıştır, birçok edebiyat dergisi çıkarmıştır. Hıyaban, Akbaba, Resimli Dünya, Papağan, Güneş, Yeni Kalem Edebiyat Gazetesi, Aydabir, Çınaraltı çıkardığı dergiler arasındadır. İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanan şair, Milli Edebiyat ve Genç Kalemler akımlarının etkisiyle hece...

Enis Behiç Koryürek Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Enis Behiç Koryürek; ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, Ziya Gökalp’in etkisiyle Milli Edebiyat akımına katılmış, aruz ölçüsünü bırakıp hece ölçüsünü kullanmaya başlamıştır. Hece ölçüsünün kalıplarında değişiklikler yapmış, duraklarda yaptığı değişikliklerle güçlü bir “ahenk” oluşturmuştur. Aynı şiirde farklı hece kalıplarını kullanan Enis...

Halit Fahri Ozansoy Hayatı,Edebi Kişiliği ve Eserleri

Halit Fahri Ozansoy İlk şiiri olan “Mazideki Aşk İçin Sana” 1912’de Rübab dergisinde yayımlanmıştır. 1914’te Hakkı Tahsin, Selahattin Enis ve Orhan Seyfi Orhon ile beraber “Nayiler” adlı bir toplulukta yer almıştır. “Nedim” adlı haftalık bir dergi çıkarmıştır. 1917’de Ziya Gökalp’in etkisiyle...