Yusuf Ziya Ortaç Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Yusuf Ziya Ortaç Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazarken Ziya Gökalp’le tanıştıktan sonra Milli Edebiyat akımına katılmış, hece ölçüsünü kullanmaya başlamıştır. Şiirlerinde 11’li, 13’lü ve 14’lü hece ölçüsü kalıplarını kullanmıştır. Şiirlerinde daha çok halk edebiyatından koşma, türkü, semai; divan edebiyatı şiirinden şarkı ve...

Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği

Şiir sanatına 1.Dünya Savaşı yıllarında başlayan Faruk Nafiz Çamlıbel, ilk şiirlerinde aşk temasını işlemiş, aruz ölçüsünü kullanmış, daha sonra hece ölçüsüyle de şiirler yazmıştır. Aruz ölçüsünü bırakmamış, hem hece ölçüsünü hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Yahya Kemal...

Dil ve Kültür İlişkisi

Dil, insanın dış dünyayla bağlantı kurmak için oluşturduğu ses, işaret, sembol ve hareketler sistemidir. Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları oluşturmada, sonraki nesillere aktarmada kullanılan araçların bütünüdür. Milletin dili ile ifade ettiği sözlü,...

Dilin İşlevleri Görevleri ve Özellikleri

Dilin İşlevleri Göndergesel İşlev Heyecana Bağlı İşlev Kanalı Kontrol İşlevi Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi Dil Ötesi İşlev Şiirsel İşlev Göndergesel İşlev İletinin, söylendiği gibi anlaşılmasını sağlayan işlevde düzenlenmesidir. Sözcükler genellikle gerçek anlamıyla kullanılır. Öğretici metinlerde yaygın olarak kullanılır. Şiddetli yağmurlar seracılık...

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Online Test 1

Güzel sanatlar ve edebiyat online test 30 sorudan oluşmaktadır. Testi çözmeden önce konu tekrarı yapmanızı tavsiye ederiz. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi konu tekrarı için buraya tıklayabilirsin. Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri konu tekrarı için buraya tıklayabilirsin.h TEST GÖZÜKMÜYORSA LÜTFEN BURAYA TIKLAYIN!...

Yaban Romanı Özeti ve İncelemesi

Yaban Romanının Yazarı: Yakup Kadri KaraosmanoğluYaban Eserinin Türü: RomanYaban Romanının Kişileri: Ahmet Celal, Mehmet Ali, Emine, Salih Ağa… Yaban Romanının Konusu ve Özellikleri Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu köylüsünün durumunu ve aydın-halk çatışmasını anlatmıştır. Yazarın 1932 yılında yayımlanan Yaban romanı, sözünü ettiğimiz...

Yeni Turan Romanı Özet ve İncelemesi

Yeni Turan Romanının Yazarı: Halide Edip AdıvarYeni Turan Eserinin Türü: RomanYeni Turan Romanının Kişileri: Kaya, Oğuz… Yeni Turan Romanının Özellikleri ve Konusu Ziya Gökalp’in etkisiyle yazdığı romanda, yurt sorunlarına eğilmiş, Türkçülük düşüncesini işlemiştir. Kaya’nın çevresinde geliştirilen roman, ideolojik nitelikli bir eserdir....