Divan Nesri (Öğretici Metinler)

Divan Edebiyatı Nesri özellikleri 1-Konudan çok konunun işlenişine önem verilmiştir. Söyleyiş güzelliği önemlidir. 2-Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır. Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar çokça kullanılmıştır. 3-Söz sanatlarına ve mecazlara yer verilmiştir. 4-Cümleler uzundur. Paragraf düzeni yoktur. 5-Noktalama işaretleri kullanılmamıştır....

Divan Edebiyatı Genel Özellikleri

Divan Edebiyatı Genel Özellikleri 1- Divan edebiyatı daha çok şiire dayanır, düz yazı (nesir) ikinci planda kalmıştır. 2- 13. yüzyılda başlamış 19.yüzyılda sona ermiştir. 3- Soyut bir edebiyat olan Divan edebiyatı, okumuşların medrese eğitiminder geçmişlerin, şeriat bilgisi edinmiş olanların tadına varacağı...

LYS Edebiyat Soru Dağılımı

Not: * Bu bilgiler ÖSYM kaynaklarından alınmıştır. * Bu sınav türünde adayların ilgili derslerdeki bilgi seviyeleri ölçülür. * Yüzdelik dağılım olarak YGS netlerinin LYS puan türleri hesaplanırken formüldeki katkısı yaklaşık %40’dır. Bu katkı her yıl ÖSYM tarafından o yılki sınavın başarısına...

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Oluşumu Ve Genel Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Oluşumu Ve Genel Özellikleri 1- Cumhuriyetin ilk yıllarında memleketçilik sanat anlayışı hakimdir. Memleket edebiyatı olarak bilinen anlayışta; Milli edebiyat geleneğinden yararlanmak, edebiyatı İstanbul dışına çıkarmak, konuşma dilinin doğallığını ve canlılığını yansıtmak, tarihimizin ve halkımızın gerçeklerini yansıtmak ilkeleri benimsenmiştir....

Servetifünun Edebiyatı Genel Özellikleri

Servetifünun Edebiyatı Genel Özellikleri 1- “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı olarak eser vermişlerdir. 2- Fransız edebiyatını örnek almışlardır. Halktan kopuk bir aydın edebiyatı oluşturmuşlardır. 3- Dil ağır; üslup, sanatlı ve süslüdür. Sanatçılarda anlaşılma kaygısı yoktur. 4- Hiç kimsenin kullanmadığı Arapça, Farsça...

Servetifünun Edebiyatı Şiiri

Servetifünun Edebiyatı Şiiri 1- İçerik yönünden zengin bir şiir değildir Servetifünun şiiri. Şiirlerinde bireysel duyguları, acıları, üzüntüleri, melankoliyi işlemişlerdir. Daha çok aşk, üzüntü, doğa güzellikleri, hayal kırıklıkları, kişisel hayaller, karamsarlık gibi konuları işlemişlerdir. Tanzimat şiirinde çok önemli olan hürriyet, adalet, hak,...

Servetifünun Edebiyatının Oluşumu

Servetifünun Edebiyatının Oluşumu 1- Servetifünun edebiyatı ”Edebiyatıcedide” olarak da bilinir. 1896’da Tevfik Fikret’in Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılan ve bilim dergisi olan Servetifünun dergisinin yönetimini üstlenmesiyle oluşan topluluk 1901’de dağılmıştır. Hüsyeyin Cahit Yalçın’ın dergide yayımlanan ”Edebiyat Ve Hukuk” adlı makalesinde geçen...

Tanzimat Dönemi Şiiri

Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem Şiiri 1- Tanzimat döneminde şiir alanında birçok yenilik yapılmıştır. 2- Şiirde biçim açısından divan şiiri geleneği devam ettirilmiş, içerik bakımından ise yenilikler getirilmiştir. 3- Şiirin konusu olabildiğince genişletilmiştir. 4- Şiirde vatan, hürriyet, hak, adalet, medeniyet gibi konular...

Tanzimat Edebiyatı Oluşumu

Tanzimat Edebiyatı Oluşumu Tanzimat edebiyatı başlamadan önce aşağıdaki gelişmeler olmuştur. 1- Osmanlı aydınları, Batı kültürünü, edebiyatını tanımaya ve tanıtmaya başlamışlardır. 2- Yurt dışına çeşitli alanlarda öğrenim görmek için öğrenciler gönderilmiştir. 3- Fransızca ve Fransız edebiyatı Osmanlı için önemli bir konuma gelmiştir....

Tanzimat Edebiyatı Öğretici Metinleri

Öğretici Metinler 1- Makale, eleştiri, fıkra gibi yeni türler alınmış, bunların ilk örnekleri verilmiştir. 2- Düz yazıda söz hüneri gösterme amacından vazgeçilmiş, düşünceleri halka yayma amacı güdülmüştür. Bu amaçlar seci’ler bırakılmış, anlatım gereksiz, doldurma sözlerden arındırılmış; uzun, birleşik, karmaşık cümleler yerine...

Efsane Nedir?

Efsane nedir? 1- Efsane, kendine özgü bir üslubu, kalıplaşmış, kurallı biçimleri olmayan, düz konuşma dili ile bildirilen bir anlatı türüdür. Sözlü geleneğin ürünüdür. Sözlü bir geleneğin ürünüdür. 2- Gerçek olduğuna inanılır. Yakın geçmiş anlatılır. Kutsal olabilir olmayabilir de. 3- Kişi, yer...